El dia a dia dels nous temps per Escorca

Francesc Antich creu en l'Igualtat efectiva de les dones

echavero | 18 Maig, 2007 14:55

El candidat del PSIB a la Presidència del Govern, Francesc Antich, va anunciar ahir que si governa crearà la figura de la Defensora de la Dona, una institució que s'encarregaria de vetllar pel compliment en Balears de totes les lleis i normatives orientades a garantir la igualtat entre sexes.

Francesc Antich a l'igual que Jose Luís Rodriguez Zapatero aposta per la Igualtat efectiva de les dones, hi creuen realment i no tan sols per quedar be de cara a la galeria.

A la trobada que férem les dones Candidates Socialistes amb el Candidat al Govern li notarem la seva disposició i complicitat envers nosaltres.

Es d’agrair comprovar que quan sigui PRESIDENT (falten ja pocs dies) la nostra Igualtat efectiva es veurà impulsada tal com ens mereixem.

El benestar de les persones

echavero | 18 Maig, 2007 14:46

Els socialistes ens comprometem a elaborar una planificació clara de tots els serveis, una millora i adequació dels equipaments actuals, així com d’un augment important dels pressuposts.

Les famílies amb renda baixa, o en situació de vulnerabilitat, rebran els ajuts per menjadors, transport escolar, adquisició de llibres, etc, en funció de la seva situació familiar i no en funció del número de sol•licituds o de la partida pressupostària.

Coordinar la política de família amb la de treball, habitatge, joventut, etc., per tal per tal de facilitar als nostres joves l’accés a l’estabilitat laboral i a l’habitatge.

Realitzar una atenció preventiva amb les famílies amb fills i filles en situació de dificultat social.

Establir mecanismes de cooperació continuada entre el sistema educatiu , de salut i social, per realitzar una vertadera política preventiva davant situacions de maltractament o desatenció.

Es crearà un programa de serveis a domicili per aquelles persones que així ho requereixin i es garantirà l’accés al servei de teleassistència a totes aquelles persones que ho sol•licitin.

Es crearà el consell de la gent gran del municipi a fi de tenir en compta la seva opinió en les polítiques a aplicar.

Fer públiques les llistes d´espera per accedir a una plaça en residències, o centre de dia

Impulsar mesures de formació laboral i recerca d’ocupació personalitzada i adequades especialment a les necessitats i problemàtiques dels col•lectius més vulnerables.

Ha començat la campanya electoral.

echavero | 12 Maig, 2007 00:28

Ha començat la campanya electoral.

Són quinze dies per aconseguir el canvi que molts volem a Escorca. La iniciam convençuts i amb ganes de convèncer més gent que no hi ha cap motiu per conformar-nos amb la situació actual.

Per tant, fora complexos: no sols presentam un programa sinó també uns valors, una ètica.

La dels ciutadans que fan,( i tenen dret a fer) poble, la del pensament crític i del coneixement avançat, la del debat de les propostres i la de la comunicació entre les persones i les seves cultures, la que crea espais per a l’encontre ciutadà. Explicitar aquests valors, i sobretot no traicionar-los, ha de ser el revulsiu per sumar la majoria necessària pel canvi a Escorca.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

echavero | 06 Maig, 2007 23:25

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: LES PERSONES PROTAGONISTES DE LA VIDA MUNICIPAL

Una democràcia de qualitat és aquella que gestiona la complexitat, sumant a les persones en les decisions a través d'un bon procés de deliberació. La participació ciutadana no és una alternativa a la representació sinó una condició necessària perquè nostres representants governin amb excel•lència. L'organització de la democràcia del futur passa per aprofitar al màxim l'oportunitat local. El nostre compromís és governar per a les persones i amb les persones. Potenciarem quatre objectius essencials per al bon Govern local: - Ciutadanes i ciutadans informats, actius i responsables. - Una societat civil dinàmica i plural. - Un ajuntament fort, intel•ligent i dialogant - I un equip de gestors i empleats públics ben formats, i motivats per oferir els millors serveis per a la ciutadania.

1- LA NOVA GOVERNANÇA LOCAL: MÉS DEMOCRÀCIA I MILLOR GESTIÓ.-

La nova governança local que els socialistes estem dissenyant, es fonamenta, bàsicament, en el protagonisme dels ciutadans i ciutadanes, com a agents actius de la construcció de l'espai cívic en el que desenvolupen la seva vida quotidiana, com a usuaris de serveis públics locals de qualitat i garants del bon funcionament de la democràcia local. - Els socialistes garantirem la transparència en la vida pública local, mitjançant l'establiment dels mecanismes necessaris i la pedagogia política que posi en valor els principis del bon govern en l'exercici de les funcions de representació institucional. La creació d'Oficines de Control i avaluació de la gestió, la publicitat dels Registres d'Interessos, l'aclariment i aplicació del règim d'incompatibilitats, la proporcionalitat en la representació en els consells d'administració de les empreses públiques i en els òrgans de control de les meses de contractació i dels mitjans locals d'informació i comunicació. - Regularem els Drets ciutadans, creant figures com el Defensor del Contribuent i el Defensor del Ciutadà, o les Reclamacions i Suggeriments. - Instaurarem pràctiques com la celebració anual d'un Debat sobre l'estat de La ciutat, que contribuiran a una major democratizació dels Governs Locals i a un increment de la confiança de la ciutadania.

2- LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: EIX ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA LOCAL.

- Fomentarem una Administració eficaç, intel•ligent, dialogant, que impliqui, cooperi, cogestioni i codexeidesqui amb els ciutadans, facilitant els vies i els mitjans. - Potenciarem un nou concepte de ciutadania, que inclogui no sols drets i deures, sinó també responsabilitat, cooperació i participació que forgi la base d'una vertadera societat civil democràtica. - La participació ciutadana constitueix per als socialistes un eix estratègic de la política local que ha d'asseure's sobre les premisses del pacte polític entre els grups polítics municipals i un pacte cívic amb la ciutadania i les entitats associatives. - Impulsarem una gestió municipal oberta a la participació ciutadana, d'aquesta manera la representativitat dels governs locals es consolida afavorint un control ciutadà més clar i transparent. Els ciutadans i ciutadanes no poden quedar al marge de les decisions que es prenen en els nostres pobles i ciutats. - Canalitzarem la participació a través d'instruments, Reglaments Municipals sobre Participació Ciutadana, que garanteixin als ciutadans sentir-se motivats a intervenir en els afers col•lectius, ja que és imprescindible que els ciutadans puguin accedir a una informació veraç i de qualitat, perquè siguin conscients de les seves responsabilitats amb els resta i amb l'entorn. - Crearem vies permanents d'intervenció ciutadana en la gestió dels serveis municipals descentralitzats a través de la participació dels col•lectius ciutadans i d'usuaris en els òrgans municipals encarregats de la seva gestió i prestació: serveis municipals de l'aigua, empresa municipal de transports, fundacions municipals d'esports i cultura, consell de joventut, òrgans de benestar social, etc. Estimularem a més a més la descentralització municipal mitjançant els districtes pedanis. - Dinamitzarem els Consells Assessors Sectorials, la creació del Consell o Fòrum de Ciutat, els Grups de Treball creats entorn de projectes concrets, els Tallers de Reflexió Ciutadana, les memòries participatives en projectes d'obra, els Plans Participatius de Desenvolupament Comunitari, els Pressupostos Participatius, les Audiències Públiques, el Consell Econòmic i Social del Municipi, l'aplicació de la Agenda Local 21, o l'elaboració i desenvolupament de Pla General d'Ordenació Urbana, són elements centrals del nostre programa municipal i la columna vertebral de la nostra acció de govern local. - Educarem per a la participació ciutadana i dissenyarem plans de formació adequats per fomentar a l'associacionisme, prestant especial atenció als nins i nines. - Impulsarem els “Senats Municipals”, o Consells Sectorials del Major, per atendre les demandes dels nostres majors i vehicular la seva participació. - Assegurarem, mitjançant els instruments necessaris, el dret a la informació entre la ciutadania i El Govern Local. Creiem en una ciutadania activa, crítica i responsable que augmentarà la qualitat democràtica del nostre projecte. - Les noves tecnologies de la informació i de la comunicació han de facilitar la relació entre ciutadans i Administració simplificant tràmits, millorant l'accessibilitat als serveis públics, facilitant les respostes administratives, agilitant les relacions, afavorint les propostes, reclamacions o peticions dels habitants dels nostres pobles i ciutats i establint plataformes interactives que, sense substituir la necessària relació personal, facilitin fòrums de trobada per a l'exercici de la llibertat i el dret a la participació des de la igualtat. En resum desenvoluparem serveis més ràpids, eficaços, personalitzats i a plena disponibilitat les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana.

Hem presentat la nostra Candidatura

echavero | 05 Maig, 2007 23:54

A Ca’n Xoroi de Fornalutx i davant un centenar de persones hem presentat la llista completa que compartirà el projecte d’aconseguir un canvi de color a Escorca. La necessitat de preservar el privilegiat entorn de la Serra de Tramuntana així com millorar la qualitat de vida de la ciutadania amb mes inversions socials, millora de la Sanitat , una millor gestió dels recursos i sobre tot una major participació ciutadana seran els nostres principals objectius. L’acte ha comptat amb el recolzament del Secretari General dels Socialistes i Candidat al Govern Francesc Antich.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb